Hakkımızda
" Çebi Kilit ve Mobilya Aksesuarları A.Ş mobilya aksesuarları sektöründe; “sağlıklı çevre , verimli üretim” ilkesinden hareketle, tüm üretim ve yatırım faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmayı ve sürekli iyileştirme yaklaşımını temel prensip olarak kabul ederiz.

Bu anlayışla;
Çevre ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükler ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı,

Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırımlarımızda, çevre dostu teknolojileri kullanarak, minimum atık, maksimum verimle kaynak kullanmayı,

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkların; kaynağında azaltılmasını, geri kazanılmasını ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

Faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızın çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak,

Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, tüm çalışanlarımız adına taahhüt ederiz.
 
Copyright 2012 Çebi Tüm Hakları Saklıdır